Miljø & Energi

Hos Lind & Risør tager vi både arbejdsmiljøet og energirigtigt byggeri alvorligt. I dette afsnit kan du læse meget mere om vores indsats for at bygge kvalitetshuse i et ordentligt arbejdsmiljø, og du kan også læse om vores holdning til energirigtigt byggeri samt hvilke energivenlige løsninger vi kan tilbyde når du bygger hus med os. Du kan også læse om at BR2018 er inkluderet i alle Lind & Risørs huse.

Lind & Risør bygger med fremtidens varmeforsyning - fælles jordvame...

Vi opfører nu 51 nye boliger i Tune som alle skal forsynes med varme fra et såkaldt termonet. Der vil kortvarigt være tale om Danmarks største.

Husene i Tune skal opvarmes igennem et helt særligt termonet, hvor samtlige boliger deles om jordvarme fra mellem fem eller seks boringer.

Det er Lind og Risør, der opfører boligerne, og i en kort periode vil termonettet i Tune være Danmarks største af sin slags, indtil vi selv slår vores egen rekord, når vi opfører 70 boliger i Jyllinge, som også skal varmes op ved hjælp af termonet.

Men hvad er et termonet og hvordan fungerer det? Et termonet er i korte træk et rørsystem af uisolerede rør, som lægges i jorden. Da de er uisolerede betyder det, at væsken i rørene kan optage energi fra jorden. I Tune kobles nettet til fem eller seks lodrette jordvarmeboringer, som sørger for energien.
-Termonettet gør det muligt, at flere husstande kan deles om færre jordvarmeanlæg, og det gør selvfølgelig etableringen billigere for den enkelte, siger Søren Skjold Andersen, formand for foreningen Termonet Danmark.

Væsken i rørene omdannes til varmt vand i de enkelte huse via en varmepumpe, som sørger for både brugsvand og varmen i gulvet.

Varmepumpen drives af elektricitet.

-Den eneste CO2-udledning, som sker, når man opvarmer på den måde kommer fra strømmen. Kan strømmen i Danmark blive 100 procent vedvarende ved hjælp af vind eller solenergi, vil termonettet også være CO2-neutralt, siger Søren Skjold Andersen.

Udfasning af olie og gas Frem mod 2030 har regeringen en ambition om, at olieog gasfyr i Danmark skal udfases, og derfor er det nødvendigt at finde alternativer til opvarmningen. Det kan enten være igennem fjernvarme eller varmepumper, lyder det fra Søren Skjold Andersen.

-Tune er et interessant sted, fordi det er, hvad vi kalder en gasby. Der skal altså på sigt skiftes en del fyr i byen, siger han.

Netop omstillingen har været medvirkende til, at han har været med til at stifte foreningen Termonet Danmark. Deres ønske er at udbrede kendskabet til Termonet som en alternativ varmeløsning.

Tune som godt eksempel

Med i foreningen er også Gate 21, som er et partnerskab for grøn omstilling. Sammen med kommuner, regioner, virksomheder og forskere tester og udvikler de løsninger til et mere bæredygtigt Danmark, forklarer Tommy Olsen, projektleder i Gate 21. De har igennem et Futureprojekt i EU fået midler til at måle effekten af termonettet i Tune.

-Vi skal blandt andet bruge resultaterne til at overbevise forsyningsselskaber om, at termonet kan være et alternativ til fjernvarme, siger Tommy Olsen.

-Problemet er nemlig, at det er meget dyrt for selskaberne at etablere fjernvarme i mindre byer, og her er termonettet en billigere løsning, som det også er muligt at udbygge løbende, siger han.

Godt arbejdsmiljø betyder noget

At bygge flotte kvalitetshuse er vores primære mål. Men vi ser det som en ligeså stor selvfølgelighed at vi bygger husene forsvarligt og i et godt arbejdsmiljø for vores mange fastansatte håndværkere. Derfor har vi hos Lind & Risør A/S vores egen arbejdsmiljøleder ansat.

Arbejdsmiljølederens primære funktioner er at sikre og løbende opretholde et godt arbejdsmiljø for alle virksomhedens ansatte. Der udarbejdes løbende retningslinjer for hvordan vores huse opføres og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vores medarbejdere arbejder under. Vi bruger f.eks. mange ressourcer på at alt stilladsarbejde foregår forsvarligt på godkendte stilladsopsætninger, ligesom tunge løft m.m. afhjælpes med brug af maskiner og andre tekniske hjælpemidler.

Men vi er også meget optaget af de arbejdsmiljøhensyn som er af mere blød karakter. Nogle byggefirmaer mener at det er op til håndværkerne/underentreprenøren selv at finde ud af hvor de vil spise frokost, eller hvor de vil gå på toilettet. Hos Lind & Risør A/S er der altid en opvarmet mandskabsvogn, under hele byggeriet, hvor vores håndværkere kan spise deres frokost, ligesom vi altid har ordnede toiletforhold til rådighed.

Dette er selvfølgelig en ekstra omkostning, men vi mener at et godt arbejdsmiljø giver bedre huse.

Lind & Risør er naturligvis også stolte af at vi i forbindelse med Arbejdstilsynets uanmeldte screeningsbesøg på byggepladserne og kontoret, har fået tildelt en grøn smiley, som bevis på vores gode arbejdsmiljø og ordnede forhold.

Lavenergi som er til at forstå

Lind & Risør har altid været på forkant med energikravene til nybyggeri. Det er vi stadig.

Men allerede i 1980’erne var vi det første byggefirma, som havde ekstra isolering, energibesparende varmepumper og energiruder som standard i alle vore huse. Vi har derfor gennem årene oparbejdet en ekspertise, som gør os til et af de førende byggefirmaer på lavenergiområdet. Bl.a. var vi i 2008 det første firma som opførte et certificeret passivhus på Sjælland.

Ligesom vinduerne er blevet mere energieffektive i dag end for 30 år siden, har der også været en rivende udvikling indenfor husenes tekniske installationer, og i dag er der en hel vifte af forskellige systemer og varmekilder at vælge imellem.  – Så hvad skal man vælge? Skal det være solfangere, solceller, gasfyr, fjernvarme, jordvarme og skal varmeslangerne ligge under græsplænen eller skal man bore et lodret rør ned i jorden? – Puha, det kræver snart en højere ingeniøruddannelse at flytte ind i et nyt hus!

Hos Lind & Risør sætter vi en ære i at bygge huse som alle kan finde ud af at betjene, og hvor det ikke er teknikken som bestemmer over familien som bor i huset.  Dvs. med teknisk holdbare og gennemprøvede apparater, som kræver et minimum af betjening, styring og vedligehold. Vi finder selvfølgelig den løsning som passer til området, og som giver den bedste komfort og økonomi i anskaffelse og anvendelse, men vi lægger også vægt på at det hele skal kunne arbejde sammen, og vælger kun mærkevare leverandører hvor vi kan være sikre på at kvalitet og service lever op til vore egne kvalitetskrav.

Men grundsubstansen og den væsentligste forudsætning for et lavenergihus er trods alt klimaskærmen. Altså husets ”skal”, dvs. dets fundament, ydermure og tag.  Vi har derfor altid betragtet det som en kerneydelse for Lind & Risør at levere et hus med lavenergivinduer, med noget af det bedste isolering under gulvet, i ydermurene og på loftet. Det er ting, som i modsætning til husets tekniske installationer, ikke skal udskiftes efter 10, 15 eller 20 år, men som gerne skulle holde i hele husets levetid.

Energiramme2015, Bygningsklasse 2020……

- hvad betyder det, og hvad skal vi vælge?

Myndighedskravene til energibesparelse i nybyggede huse skærpes konstant. Huse som tidligere blev betegnet som lavenergihuse opfylder i dag knap nok kravene i bygningsreglementet (BR2015). Betegnelsen lavenergi svare i dag ca. til minimumskravene for BR2015. Derudover flyder der betegnelser rundt som Aktivhuse, Passivhuse og 0-Energihuse. – Det er ikke så underligt at mange er forvirrede og har svært ved at finde rundt i begreberne.

Bygningsreglementet har i dag kun én energiklasse – energiramme 2015 - for nybyggede boliger. Der ud over findes en frivillig bygningsklasse2020.
Hos Lind & Risør har vi altid sat en ære i at være bedre end myndighederne foreskriver. Vore standardhuse opfylder derfor allerede (med lethed) de skrappe krav i bygningsreglementet BR2015. Udover isolering og den valgte varme- og ventilationsteknik påvirkes husets energiforbrug af husets placering, vinduesarealernes størrelse og vinduernes placering. Der skal altid foreligge en energiberegning når man ansøger om byggetilladelsen. Ved individuelt byggeri kan der vise sig behov for yderligere isolering eller andre tiltag, hvis man f.eks. har forøget vinduesarealet eller har vinduer som, f.eks. på grund af udsigtsforholdene, har en uhensigtsmæssig placering i forhold til solen.

Går man skridtet videre får man husets energinorm opgraderet til de krav som er gældende for Bygningsklasse2020. For standardhuset vil det normalt indebære en merudgift på ca. kr. 80.000 til øget isolering og opgradering af husets varme- og ventilationssystem samt solceller.
BR2015 er inkluderet -
Når du køber et nyt Lind & Risør hus er det ikke bare forberedt til at opfylde BR2015, som mange andre byggefirmaer ellers reklamere med.
Et Lind & Risør hus opfylder allerede alle kravene - og det er inklusive i prisen!

Ønsker du at bygge et lavenergihus?

Så kontakt endelig vores byggerådgivere for yderligere oplysninger.