Vi gør det nemt, enkelt og overskueligt
at tilvælge de grønne løsninger

Hos Lind & Risør tager vi både arbejdsmiljøet og energirigtigt byggeri alvorligt.
Alle vores nye huse er naturligvis opført som lavenergihuse med lavt forbrug og mange klimavenlige løsninger.
Men ønsker du at bygge dit nye hus som et ekstra grønt byggeri så tilbyder vi også at opføre dit hus
med forskellige bæredygtige eller energi- og klimavenlige tiltag.

Vælg f.eks.:

Varmepumpe
+ Elkabel til ladestander/elbil
+ 12 solpaneler med 5 kWh batteri
til fast attraktiv pris på kr. 170.770,-

Læs mere om løsningerne nedenfor
eller læs hele brochuren her

Regnvandsopsamling

Når huset opføres med regnvandsopsamling i tank, genbruges regnvandet til f.eks. husets toiletskyl og vaskemaskine.

Regnvand fra husets tag genbruges således i den daglige drift og kan i nogle tilfælde minimerer husstandens vandforbrug med helt op til 50%.

Dette er en god og klimavenlig løsning som begrænser belastningen af vores fælles vandressourcer.

Regnvandsopsamling stiller krav til valg af tagmaterialer og integreres i de aktuelle vandinstallationer i huset.

Regnvandsanlægget er installeret og klar til brug når I overtager huset.

Læs brochure

Sedumtag - en smuk løsning

Der er mange gode grunde til at vælge at få anlagt et grønt tag på sit nye hus. Det er smukt at se på, og tagdækningen holder længere end visse andre typer tagbelædning (op til godt og vel 2 gange så lang tid), du skaber mere biodiversitet i haven og et sedumtag tilbageholder store mængder regnvand, der ellers ville løbe direkte i kloakken…
Endelig isolerer et sedumtag bedre end et traditionelt tag.

Selve taget er oftest beplantet med græs forskellige stenurter, som hedder sedum på latin. Deraf navnet sedumtag.

Et sedumtag optager i gennemsnit 50% af nedbøren, som falder på husets tag. Dermed kan man hjælpe med at aflaste kloakken, så den ikke skal bortlede så meget vand som ellers.

Når regnen falder på taget, optager planterne en stor del af nedbøren, mens resten løber igennem tagets drænlag og ned ad tagfladen til tagrenden og videre til kloakken eller en faskine på grunden.

Etableringen af et grønt tag kræver at husets arkitektur udføres med fladt tag eller lav taghældning for at sedum binder til taget.

Læs brochure

Stik til elbil

Hybrid- eller elbil er efterhånden fast inventar hos de fleste danske familier. Derfor er det også helt naturligt for os at vi imødekommer behovet og tilbyder at opfører jeres nye hus med en el-løsning forberedt til ladeboks til opladning af elbil. Så er det nemt, enkelt og lige til at sætte en ladeboks op når I overtager jeres nye drømmehus.

Vi trækker 1 stk. 5×6 kvadrat elkabel fra husets eltavle til den ønskede placering – enten i husets facade eller til eventuel vognport-løsning.
Alt vil således være klar til installering af ladeboks.
(Kabel tilsluttes ikke i el-tavle da leverandøren af ladeboksen udfører dette. Ladeboksen er ikke inkluderet i prisen)

Læs brochure

Jordvarme

Hvis grundens størrelse tillader det, er jordvarme en af de grønneste løsninger til opvarmning af huset.
Jordvarmeanlægget består hovedsagligt af en eller flere jordslanger, der graves ned i haven og en varmepumpe, der stilles op indendørs.
Når solen skinner, opvarmes jorden og en masse energi bliver dermed lagret i de øverste jordlag.

Denne energi trækkes ud af jorden via jordslangen og transporteres via en frostsikker væske ind til varmepumpen.
Her omsætter varmepumpen varmen til en så høj temperatur, at det passer til husets gulvvarmeanlæg og eventuelt husets brugsvandsanlæg.

Vi udfører jordvarme på alle huse hvor lokalplan og myndighederne samt grundens størrelse tillader det.

Det er muligt at lave lodret boring hvor der ikke er plads til at nedgrave jordvarmeslanger, dette er dog mod tillægspris.

Læs brochure

Solceller

Antallet af installationer af solceller på taget er steget kraftigt over de seneste år. Det skyldes tildels at bygningsreglementet anbefaler det og dels at prisudviklingen for solcelle paneler
over årene, har gjort det til en yderst attraktiv investering sammenholdt med at solcelle panelernes ydeevne ligeledes er forbedret løbende over flere år.

Et Lind & Risør hus kan nemt og enkelt udstyres med f.eks. 12 solpaneler (4.0 kWh) som kan generere ca. 3.600 kWh pr. år. Dette kan naturligvis udbygges med flere solcelle paneler hvis det ønskes – eller færre. Solpanelerne integreres optimalt i husets tagløsning – på den syd-, øst- eller vestvendte facade. På huse med fladt tag placeres solcelle panelerne på stativ på husets tagflade.

Det er også muligt at tilkøbe et HYBRIDanlæg hvor der tilkobles et batteri til oplagring af overskudsstrøm fra solcellerne. Batteriløsningen oplagrer f.eks. 5 kWh men kan tilkøbes med plads til både flere eller færre kWh – helt efter ønske.

Læs brochure

Varmepumpe

En luft/vand-varmepumpe udnytter luftens energi til at producere både varme og varmt vand, og den kan derfor erstatte andre opvarmningsformer som eksempelvis fjernvarme og
naturgas. En varmepumpe er en miljøvenlig opvarmningsform, fordi den udnytter den energi, der allerede findes i luften.

Vi tilbyder luft/vand-varmepumpe på alle vores huse og har allerede stor erfaring med installation fra hundredevis af huse opført med varmepumpe. Udedelen af varmepumpen kan
opstilles flere steder eller integreres i f.eks. husets udhus/carport-løsning.

Læs brochure

Lind & Risør bygger med fremtidens varmeforsyning - fælles jordvame...

Lind & Risør opførte det største fælles jordvarmeanlæg i et nyt boligkvarter i Tune. Anlægget var dog kun Danmarks største i en kort periode inden vi selv slog vores egen rekord og byggede en endnu større løsning til 71 husstande i Jyllinge.

Hvad er et termonet og hvordan fungerer det? Det giver vi her forklaringen på.

Boligerne opvarmes igennem et helt særligt termonet, hvor samtlige boliger deles om jordvarme fra horisontale og vertikale boringer i boligområdet.

Et termonet er i korte træk et rørsystem af uisolerede rør, som lægges i jorden. Da de er uisolerede betyder det, at væsken i rørene kan optage energi fra jorden.

Nettet kobles til et antal lodrette jordvarmeboringer, som sørger for energien.

Termonettet gør det muligt, at flere husstande kan deles om færre jordvarmeanlæg, og det gør selvfølgelig etableringen billigere for den enkelte.

Væsken i rørene omdannes til varmt vand i de enkelte huse via en varmepumpe, som sørger for både brugsvand og varmen i gulvet.
Varmepumpen drives af elektricitet.

Den eneste CO2-udledning, som sker, når man opvarmer på den måde kommer fra strømmen. Kan strømmen i Danmark blive 100 procent vedvarende ved hjælp af vind eller solenergi, vil termonettet altså være CO2-neutralt.

Projektet i Tune og Jyllinge er gennemført i samarbejde med foreningen Termonet Danmark. Med i foreningen er også Gate 21, som er et partnerskab for grøn omstilling.

Sammen med kommuner, regioner, private virksomheder og forskere, tester og udvikler de løsninger til et langt mere bæredygtigt Danmark.

Godt arbejdsmiljø betyder også noget

At bygge flotte kvalitetshuse er vores primære mål. Men vi ser det som en ligeså stor selvfølgelighed at vi bygger husene forsvarligt og i et godt arbejdsmiljø for vores mange fastansatte håndværkere. Derfor har vi hos Lind & Risør A/S vores egen arbejdsmiljøleder ansat.

Arbejdsmiljølederens primære funktioner er at sikre og løbende opretholde et godt arbejdsmiljø for alle virksomhedens ansatte. Der udarbejdes løbende retningslinjer for hvordan vores huse opføres og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vores medarbejdere arbejder under. Vi bruger f.eks. mange ressourcer på at alt stilladsarbejde foregår forsvarligt på godkendte stilladsopsætninger, ligesom tunge løft m.m. afhjælpes med brug af maskiner og andre tekniske hjælpemidler.

Men vi er også meget optaget af de arbejdsmiljøhensyn som er af mere blød karakter. Nogle byggefirmaer mener at det er op til håndværkerne/underentreprenøren selv at finde ud af hvor de vil spise frokost, eller hvor de vil gå på toilettet. Hos Lind & Risør A/S er der altid en opvarmet mandskabsvogn, under hele byggeriet, hvor vores håndværkere kan spise deres frokost, ligesom vi altid har ordnede toiletforhold til rådighed.

Dette er selvfølgelig en ekstra omkostning, men vi mener at et godt arbejdsmiljø giver bedre huse.

Lind & Risør er naturligvis også stolte af at vi i forbindelse med Arbejdstilsynets uanmeldte screeningsbesøg på byggepladserne og kontoret, har fået tildelt en grøn smiley, som bevis på vores gode arbejdsmiljø og ordnede forhold.

Ønsker du at bygge et hus med bæredygtige eller energi- og klimavenlige løsninger?

Så kontakt endelig vores byggerådgivere for yderligere oplysninger.