Byggeprocessen

Sådan bygger vi jeres nye hus

Her får du et overblik over den samlede byggeprocess
- fra første møde med Lind & Risør til aflevering af jeres færdige drømmehus.

1. Byggerådgivningen

Byggerådgiveren er jeres første kontakt hos Lind & Risør.  Byggerådgiverens fornemmeste opgave er at rådgive jer på et højt niveau, både økonomisk men også guide jer frem til hvilken type og arkitektur som passer til jeres ønsker og behov og ikke mindst til byggegrunden.
Byggerådgiveren udarbejder herefter et udførligt budget, så I er klædt tilstrækkeligt på fra begyndelsen og I kan præsentere et gennemarbejdet projekt til jeres bank og eventuelle rådgivere.

2. Byggekontrakten

Der udarbejdes en entreprisekontrakt på baggrund af det skitserede og det drøftede materialevalg som herefter underskrives af begge parter.
Der aftales som oftest et bank og et advokatforbehold, så I med ro i sind og mave, kan vende hele byggesagen med jeres bankrådgiver, eventuelt byggesagkyndige samt advokat – og først herefter igangsætte projektet.

3. Arkitekthjælp

Sideløbende med at kontrakten kommer helt på plads, mødes I med arkitekten, hvor også byggerådgiveren deltager. Byggerådgiveren har på de indledende møder udarbejdet budget på baggrund af jeres ønsker til huset hvor der er afsat penge til de ting I har drøftet. På mødet med arkitekten gennemgås det allerede drøftede og efter en nøje og grundig gennemgang af jeres ønsker og behov, udarbejder arkitekten et skitseforslag med facader som præsenteres for jer. Dette forslag tager udgangspunkt i den (i konktrakten) drøftede økonomi – men I har naturligvis alle muligheder for at komme med yderligere input.
Selv om alle vores arkitekter er meget dygtige, er det en fase hvor der ofte skal flere forslag til før vi har det helt rigtige drømmehus.
Herefter genberegner byggerådgiveren budgettet og denne gang med udgangspunkt i de endelige tegninger – entreprisekontrakten er nu klar til endelig underskrift.

Husk at I hos Lind & Risør har en unik mulighed for at se jeres hus i Virtual Reality – og “gå en tur” rundt i huset – inden I køber det. Den tryghed giver ro i maven.

Det er bl.a. denne process der gør at vi siger “Hos os finder I ikke drømmehuset – I skaber det selv”.

4. Myndigheder/byggetilladelse

Flere kommuner har relative lange behandlingstider og det første som sker efter byggekontrakten er endelig og tegninger er godkendt af jer, er at der fremsendes en ansøgning om byggetilladelse. På den måde forsinkes processen sjældent selv om der kan forekomme lange behandlingstider.
Den typiske behandlingstid i kommunen er 4-8 arbejdsuger.

5. Materialevalget

Nu skal alle detaljer på plads herunder køkken, gulve, el, badeværelse, m.v. Materialevalgsmødet varer typisk en hel dag og foregår i vores showroom, hvor I kan finde inspiration til jeres endelige materialevalg. Vi anbefaler jer dog at søge inspiration hos køkkenleverandøren, i flisecenteret i deres respektive udstillinger og hjemmesider og ikke mindst i vores mange flotte udstillingshuse. I vil inden materialevalgsmødet få tilsendt materiale som guider jer gennem forberedelserne, så vi sammen opnår det bedste resultat.

Efter materialevalgsmødet, udarbejdes en detaljeret tillægskontrakt med beskrivelse og prissætning af eventuelle tilvalg eller fravalg i det aftalte endelige materialevalg.

At få materialevalget og udarbejdelse af tillægskontrakt helt på plads m.v. tager typisk 4-6 uger.

Herefter stiller I garanti for den samlede entreprisesum.

6. Detailprojektering

Herefter overgår jeres byggesag til vores tegnestue og nu udarbejdes der et detailprojekt med alle tænkelige detaljer, herunder elplan m.v., således at I er helt med på hvordan det endelige resultat bliver og ikke mindst at vores dygtige Lind & Risør håndværkere har et fuldstændigt og entydigt materiale at bygge efter. På den måde minimerer vi risikoen for fejl og misforståelser. I mellemtiden er byggetilladelsen som oftest modtaget og alle formaliteter er dermed på plads.

Selve detailprojekteringen tager typisk 6-8 uger.

7. Byggestart & byggeri af jeres hus

Efter detailprojektering og modtagelse af byggetilladelse, kan byggestart fastlægges. Der vil være en periode på omkring 6 uger hvor vi planlægger byggeforløbet, reserverer byggematerialer m.v.

Herefter afholdes opstartsmøde på byggegrunden med byggelederen som vil være jeres kontaktperson i hele byggeperioden og som også afleverer huset til jer.

Så snart der er monteret vindues- og dørpartier i huset, får I (kun hos Lind & Risør) udleveret jeres egen byggenøgle så I frit kan komme på byggepladsen når som helst i hele byggeperioden.

I er altid velkommen til at kigge forbi og hilse på vores dygtige håndværkere som bygger jeres nye hus. Det giver en god tryghed at kunne følge med på nærmeste hold – og så er det rart at kunne vise huset frem til venner og familie – også i weekenden.

8. Aflevering af jeres nye hus

Når jeres nye hus er færdigt gennemgås hele huset sammen med byggelederen (og eventuelt jeres byggesagkyndige), som påfører eventuelle mangler på afleveringsrapporten, gennemgår de tekniske installationer og udleverer drifts- og vedligeholdelsesvejledning på jeres nye hus.

Fra den dag vi gennemgår og overdrager huset til jer, går der 5 dage, før I skal betale. Det giver jer en mulighed for at gennemgå huset i ro og mag og måske endda flytte ind først.

Og husk at når I bygger med Lind & Risør kommer vi naturligvis til den lovpligtige 1 års gennemgang – MEN Lind & Risør kommer faktisk også til en 5 års gennemgang hvor vi sammen igen går huset igennem for fejl og mangler.

Det er bl.a. derfor vi siger “Et Lind & Risør hus koster lidt mere – fordi man FÅR meget mere”.

Kundereferencer Se flere referencer

Engelsk landhygge i dansk designhus

Efter at have boet syv år nær Guildford, England, flyttede familien Alsing hjem til Danmark.

Det føltes naturligt for Jeannette og Jørgen Alsing – med de tre drenge, Alexander, Theodor og Victor – at vende hjem til Allerød: Byen, hvor både Jeannette og Jørgen er vokset op, og hvor en stor del af deres venner og familie stadig bor. Efter at have boet til leje i en kort periode, faldt interessen på en Lind & Risør-villaudstykning i Lillerød, vest for Allerød. Og inden kort tid, havde familien købt grund og ny bolig: et Lind & Risør hus i Skagenshus arkitektur.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores produkter, services eller andet.